Vytváříme propojení k úspěchu.

Čistá řeka Jizera – nebuďme lhostejní k místům, kde žijeme!

Projekt úklidu řeky Jizery a jejího okolí se zrodil v hlavě Jindřicha Hlavatého, kterého nepořádek v okolí Jizery i ve vodě nenechával klidným. Jizera bývala nejčistší Českou řekou. A protože je to i důležitá zásobárna pitné vody, rozhodl se zkusit něco s tím nepořádkem udělat. A aby to mělo smysl, oslovil neziskové organizace, které pracují v rámci rozvoje regionů jako místní akční skupiny, a které působí v území, kterým řeka Jizera protéká. Po dohodě se podařilo připravit první ročník úklidu Jizery, který proběhne podél celého toku řeky Jizery (tam kde je dostupná).

Cílem akce je uklidit řeku Jizeru, její břehy a okolí od nepořádku, který tam po sobě zanechává „člověk“.

Rádi bychom pokračovali v šíření myšlenky a v propagaci projektu Čistá řeka Jizera směrem k širší veřejnosti. Chceme tuto akci víc zviditelnit a vzbudit v lidech zájem. Pomozte nám myšlenku a filozofii projektu šířit dál – jděte příkladem svému okolí, sdílejte, pište a předávejte „nákazu“ dál!

Partnery prvního ročníku projektu jsou ŠKODA AUTO a. s., ŠKO ENEGRO FIN s. r. o., Vodárna Káraný a. s., Pražské vodovody a kanalizace a. s.