Získána podpora od Nadace ČEZ

Získána podpora od Nadace ČEZ

Nadace ČEZ zařadila projekt mezi aktivity Pomáhej pohybem. Pomocí mobilní aplikace EPP bylo zapotřebí nasbírat aktivitami cca 240 000 bodů. Díky aktivitám a podpoře ostatních se podařilo potřebné hranice dosáhnout za necelých 5 dnů.

Je vidět, že akce má smysl a zaujala i další podporovatele.

 

Všem podporovatelům děkujeme